Oplossing MEDspoed:
“Door basisartsen met specifieke kwalificaties en klinische werkervaring om te scholen tot ‘HAP-arts’, is het mogelijk om de werkdruk op de huisartsenpost te verlagen. Belangrijk daarbij is om de ‘HAP-arts’ zo in te zetten dat diens huidige werkzaamheden simultaan kunnen worden uitgevoerd. Overige mogelijke positieve bijeffecten zijn dat HAP-arts goedkoper zijn dan huisartsen, afname van de werkdruk op de Spoedeisende hulp en de intensere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Een pilot met dit project bracht als resultaat dat 83% van de huisartsen die met HAP-artsen hadden gewerkt positief waren over de meerwaarde hiervan.”

Publicatie: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/promovendi-met-werkervaring-kunnen-huisartsenpost-ontlasten.htm

Related Works