Werkdruk op de huisartsenposten neemt toe (2019)

Oplossing MEDspoed:
“Door basisartsen met specifieke kwalificaties en klinische werkervaring om te scholen tot ‘HAP-arts’, is het mogelijk om de werkdruk op de huisartsenpost te verlagen. Belangrijk daarbij is om de ‘HAP-arts’ zo in te zetten dat diens huidige werkzaamheden simultaan kunnen worden uitgevoerd. Overige mogelijke positieve bijeffecten zijn dat HAP-arts goedkoper zijn dan huisartsen, afname van de werkdruk op de Spoedeisende hulp en de intensere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Een pilot met dit project bracht als resultaat dat 83% van de huisartsen die met HAP-artsen hadden gewerkt positief waren over de meerwaarde hiervan.”

Publicatie: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/promovendi-met-werkervaring-kunnen-huisartsenpost-ontlasten.htm

Tekort aan telefonische triagisten op huisartsenpost (2019)

“Dit probleem werd uitdagend doordat de initiële oplossing – de inzet van studenten geneeskunde als triagist – door fulltime triagisten (anders dan geneeskundestudenten) als uitholling van hun vak werd gezien. Daarom wilden zij niet graag met studenten geneeskunde werken. MEDspoed zorgde voor inzet van basisartsen met specifieke ervaring, ruimte en tijd om dit probleem op te vangen. Met name tijdens ernstige tekorten in de zomermaanden bood MEDspoed met artsen als triagist een noodzakelijke oplossing.”

Ernstig tekort aan operatieassistenten (2019)

“Dit project kreeg als naam ‘Time Out Sign Out’. Door bepaalde werkzaamheden van operatieassistenten opnieuw te verdelen konden zij breder worden ingezet om de operateur te assisteren aan de operatietafel.. Het zogenoemde ‘omloopgedeelte’ van hun dienst ( het assisteren van de operatieassistent, klaarzetten van operatiemateriaal voorgaand aan de operatie en het aanvullen van tekorten tijdens de operatie) door (andere) operatieassistenten. Dergelijke handelingen zijn echter snel aan te leren en kunnen goed worden uitgevoerd door geneeskundestudenten. Door geneeskundestudenten in te zetten kon het tekort in korte tijd worden teruggedrongen. Daarnaast is het voor de geneeskundestudent een unieke ervaring om meer op de operatiekamer te zijn én een leuk zakcentje te verdienen.”